O sklepie| Płatności| Dostawa| Kontakt

Dostawa

Info

Corel CAD 2017 PL Win/MAC - box

CCAD2017MLPC

3100,00 PLN netto
3813,00 PLN brutto

Oprogramowanie CorelCAD 2017 (Win/Mac) nowa licencja, polska wersja językowa

 • Zaawansowane narzędzia do szkicowania 2D i projektowania 3D
 • Wszechstronna obsługa plików .DWG, .STL, .PDF i .CDR
 • Zróżnicowane opcje generowania danych wyjściowych,
  w tym modeli do druku 3D
 • Możliwość automatyzacji i dostosowywania

Oprogramowanie CAD do rysowania 2D oraz projektowania i druku 3D

Najlepsze oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo w przystępnej cenie, z intuicyjnym interfejsem oraz narzędziami zgodnymi ze standardami branżowymi i z możliwością dostosowania w interakcyjnym środowisku. Program CorelCAD™ 2017 zapewnia zaawansowane możliwości oraz precyzję pozwalającą uzyskać lepsze od spodziewanych wyniki szkicowania 2D i projektowania 3D. Dzięki obsłudze natywnego formatu plików DWG program CorelCAD 2017 zachowuje zgodność ze wszystkimi głównymi programami CAD i umożliwia pracę w znanym środowisku. Oprogramowanie CAD na komputery stacjonarne jest zoptymalizowane pod kątem systemów operacyjnych Windows i Mac OS, a aplikacja CorelCAD Mobile współpracuje z urządzeniami z systemem Android, aby zagwarantować taką samą wydajność i szybkość na różnych platformach. Ponadto program CorelCAD 2017 zapewnia elastyczne opcje, takie jak dodatki i wtyczki, zarówno dla nowych użytkowników, jak i dla dotychczasowych klientów, dopasowując się do każdego toku pracy.

Więcej - zapraszamy do obejrzenia zakładki "porównanie produktów."

 

Narzędzia do szkicowania 2D

Sprawnie realizuj projekty, korzystając z pełnego zestawu profesjonalnych narzędzi do szkicowania, które zapewniają wymaganą precyzję i elastyczność, w tym z nowych poleceń Wzór oraz narzędzi Zaawansowane przycięcie. Ponadto narzędzia szybkiego wprowadzania pozwalają wyświetlać współrzędne kursora na ekranie, a funkcja Skalowanie komentarzy zapewnia wyświetlanie tekstu w czytelnym rozmiarze, niezależnie od skali rysunku w układzie.

 

Narzędzia do projektowania 3D

Przejście w rysunkach od szkiców 2D do zaawansowanych projektów 3D jest bardzo naturalnym procesem. Możesz polegać na specjalistycznych narzędziach podczas wszystkich etapów projektowania 3D, od początkowych szkiców po trójwymiarowy model, łącznie z drukiem 3D. Narzędzia do modelowania brył trójwymiarowych ułatwiają tworzenie elementarnych i zaawansowanych kształtów trójwymiarowych, korzystając z operacji umożliwiających edycję 3D.

 

Zgodność i możliwości dostosowania

Otwieranie plików .DWG, ich edycja i zapisywanie ułatwia współpracę w zespole, z klientami i dostawcami. Ponadto program obsługuje pliki .DXF i .DWF — także z najnowszej wersji programu AutoCAD (R2013 .DWG). Zmień dowolne środowisko pracy zgodnie z własnymi wymaganiami za pomocą zaawansowanych opcji dostosowywania i obsługi automatyzacji w programie CorelCAD 2017.

 

Znany interfejs użytkownika

Przestrzenie robocze z interfejsem wstążki systemu Windows lub klasycznym pozwalają na szybkie realizowanie zadań CAD. Korzystając z wysokiej jakości narzędzi do szkicowania i projektowania, które można dostosować do własnych potrzeb, za każdym razem uzyskasz imponujące, wizualnie doskonałe rezultaty.

 

Natywny format plików DWG

Otwieranie plików w formacie .DWG, ich edycja i zapisywanie ułatwia współpracę w zespole i z dostawcami. Dzięki zastosowaniu formatu DWG jako natywnego formatu plików, program CorelCAD obsługuje pliki .DWG, .DXF i .DWF — także te z najnowszej wersji programu AutoCAD (R2013 .DWG).

 

Narzędzia do trójwymiarowego modelowania i edycji brył

Do projektu można dodawać trójwymiarowe bryły elementarne oraz scalać i odejmować obiekty, a także tworzyć ich przecięcia, stosując operacje logiczne. Dostępne są zaawansowane narzędzia edycyjne, na przykład zaokrąglanie krawędzi, a także narzędzia do kolorowania, przenoszenia, obracania i przesuwania poszczególnych powierzchni brył trójwymiarowych.

 

Wzory wzdłuż ścieżek

Skorzystaj z nowych poleceń Wzór, aby tworzyć kopie określonych obiektów wzdłuż ścieżki. Ścieżka może mieć różny kształt, taki jak linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa czy splajn. Ponadto opcje wyrównywania pozwalają kontrolować ostateczny wygląd wzoru.

 

Tworzenie linii środkowej

Możesz precyzyjnie dodawać linie środkowe pomiędzy dwoma liniami, łukami czy segmentami polilinii, a nawet ustawić przedłużenie linii środkowej tak, żeby wychodziła poza kontur obiektu. Styl linii w przypadku linii środkowych jest przypisywany automatycznie.

 

Opcje przycinania

Dzięki narzędziom Przytnij i Zaawansowane przycięcie, służącym do precyzyjnej edycji kreskowania i jednolitych jednokolorowych lub wielokolorowych wypełnień, możesz sprawnie i pewnie wykonywać operacje wycinania. Po przycięciu wynikowe wypełnienia kolorem i kreskowaniem zachowuje swoje skojarzenie z nowymi obwiedniami i pozostanie jednym obiektem.

 

Przyciąganie obiektów i uchwyty elementów

Korzystając z inteligentnych narzędzi programu CorelCAD, takich jak przyciąganie obiektów, uchwyty elementów i prowadnice biegunowe, można szybko zmieniać położenie i rozmiar elementów, a także wyrównywać je i kopiować. Możesz zaoszczędzić cenny czas podczas projektowania dzięki szybszemu narzędziu do edycji na ekranie. Po prostu skorzystaj z kontekstowego menu podręcznego, aby błyskawicznie edytować geometrię obiektów lokalnie po najechaniu wskaźnikiem myszy na dowolny uchwyt elementu.

 

Okno dialogowe drukowania

Wygodniejszą pracę ułatwia także przeprojektowane okna dialogowe drukowania, które zostało wzbogacone o nowe funkcje. Podgląd wydruku jest teraz dynamicznie aktualizowany przy każdej zmianie w ustawień drukowania i pozwala wyświetlić zoptymalizowany podgląd obrazka przed jego wydrukowaniem.

 

Automatyczne uzupełnianie poleceń

Usprawnij tok pracy dzięki interfejsowi użytkownika, który umożliwia zastosowanie funkcji automatycznego uzupełniania nazw poleceń i zmiennych podczas ich wpisywania. Ponadto możliwe jest wyświetlenie listy sugerowanych nazw poleceń i zmiennych obejmującej wpisane wcześniej wyrażenia.

 

Dzielenie wymiaru

Możesz dzielić linie w dowolnym punkcie, a nawet zastosować podział linii wymiarowych i pomocniczych obiektu w miejscu ich przecięcia z innymi kształtami. Istnieje również możliwość ponownego połączenia linii wymiarowych i pomocniczych, które zostały wcześniej podzielone

 

Przenoszenie obiektów

Polecenie CHANGESPACE pozwala przenosić obiekty, takie jak blok tytułowy czy lista części, z przestrzeni roboczej modelu do arkusza układu strony i na odwrót. Podczas stosowania polecenia wybrane obiekty zostaną przeskalowane w nowym obszarze roboczym, aby zachować ich wygląd.

 

Edytowanie rozszerzonego atrybutu bloku

Możesz modyfikować wartości atrybutu bloku (BlockAttribute) i właściwości wstawionych bloków w obrębie dowolnego rysunku w celu wyświetlenia w formie tekstowej istotnych informacji dotyczących danej części lub komponentu, np. ilości, wagi lub innej cechy charakterystycznej. Ta nowa funkcja pozwala również formatować tekst atrybutu tak, aby wyróżniał się na tle innych atrybutów na rysunku.

 

Szybkie wprowadzanie

Włącz interfejs poleceń w projekcie, używając kursora w obszarze rysunku. Ta wydajna funkcja skraca czas pracy, pozwalając wywoływać polecenia bezpośrednio w miejscu ustawienia kursora. Dzięki temu etykietki narzędzi są przesuwane razem z kursorem, pozwalając na wpisywanie wartości współrzędnych, długości, kątów, linii itp.

 

Menedżer stanów warstw

Okno dialogowe Stany warstw pozwala utrzymać warstwy w idealnym porządku. Po zapisaniu stanu warstwy można zarządzać wyglądem elementów projektu, korzystając ze stanów warstw o określonych nazwach, włączać je i wyłączać, a także przełączać pomiędzy nimi. Konfiguracje właściwości i stanów warstw można zapisywać, przywracać je oraz zarządzać nimi, a także udostępniać w różnych projektach.

 

Narzędzia warstw

Korzystając z funkcji podglądu i przezroczystości warstw, które umożliwiają wyrównanie elementów projektu, m.in. komponentów rysunków z najnowszych wersji plików .DWG programu AutoCAD, można uzyskać jednolite efekty.

 

Edycja polilinii

Polecenia polilinii pozwalają na korzystanie z wielu nowych możliwości formatowania. Teraz możesz zwężać polilinię od punktu początkowego do punktu końcowego, odwracać kierunek polilinii, dodawać wierzchołki w punktach środkowych albo przekształcać polilinię w łuk lub linię.

 

Powiązania rysunkowe

Powiązania i ograniczenia wymiarowe pozwalają zwiększyć precyzję na rysunkach poprzez zachowanie właściwych proporcji projektów dwuwymiarowych, wartości kątów i wymiarów poprzez wymuszenie określonego zachowania kształtu geometrycznego. Ponadto powiązania geometryczne można zastosować do kontrolowania zależności i relacji między obiektami.

 

Najlepsza wydajność

Nowa wersja została zoptymalizowana pod kątem najnowszych systemów operacyjnych, takich jak Windows 10 i macOS Sierra (10.12), i uzupełniona o aktualizacje zwiększające intuicyjność obsługi interfejsu, dzięki czemu jeszcze lepiej spełnia wymagania dotyczące oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo.

 

CorelCAD Mobile

Najnowsza wersja programu CorelCAD przeznaczona na tablety z systemem Android — CorelCAD Mobile — umożliwia projektowanie i dodawanie adnotacji gdziekolwiek jesteś. Stanowi także uzupełnienie istniejących rozwiązań na platformy PC i Mac. Praca nad projektem CAD dowolnej wielkości jest możliwa na preferowanej platformie, bez utraty szybkości, wydajności i opcji dostosowywania ustawień.

 

Interfejs wstążki systemu Windows

Zwiększ wydajność, używając dostosowywanych przestrzeni roboczych z interfejsem wstążki*, i korzystaj z opcji kontekstowych do wybierania i stosowania różnych narzędzi projektowych, np. tabel czy bezpośredniej edycji tekstu.

 

Karty rysunku

Możliwość przełączania między kilkoma otwartymi i aktywnymi dokumentami programu CorelCAD w systemie Windows pozwala lepiej zorganizować pracę. Używając polecenia DrawingTabs, można wyświetlić karty rysunku w górnej części okna rysunku. Ta przydatna funkcja pozwala otwierać i zamykać wiele okien rysunku, jak również wprowadzać w nich zmiany i zapisywać je.

 

Bezpośrednie edytowanie tekstu

Korzystając z funkcji nakładania i wklejania do projektu tekstu z programu Microsoft Word, można tworzyć lub modyfikować teksty. To rozwiązanie pozwala doskonale panować nad czcionkami oraz wyglądem i lokalizacją bloków tekstu.

 

Skalowanie adnotacji

Dzięki tej funkcji ważne teksty są cały czas dobrze widoczne i niezależne od skali rysunku oraz okienka ekranu. Podczas nawigowania po przestrzeni roboczej projektu można teraz w dowolnym momencie uzyskać czytelny tekst, również na wydrukach, niezależnie od rozmiaru elementów.

 

Wyświetlacz przezroczysty

Korzystając z paska narzędzi Wyświetlacz przezroczysty, można wybierać różne elementy, a następnie powiększać je w celu wprowadzenia wymaganych zmian. Opcja edycji elementów w jednym miejscu pozwala ustawić styl i szerokość linii, zmieniać warstwy, tworzyć elementy wymiarów lub blok.

 

Dynamiczne bloki

Zaoszczędź cenny czas, wstawiając dynamiczne bloki z programu AutoCAD, a następnie uzyskując dostęp do ustawień bloków i atrybutów używanych we własnych plikach .DWG w programie CorelCAD.

 

Obsługa tabel

W istniejących tabelach można wstawiać i usuwać komórki, wiersze i kolumny, a także scalać je i zmieniać ich rozmiary. To najszybszy sposób dodawania ważnych tekstów lub instrukcji do rysunków bez zakłócania ich układu.

 

Niestandardowe układy współrzędnych

Szkicowanie i wyrównywanie pozycji jest łatwiejsze dzięki możliwości tworzenia niestandardowych układów współrzędnych, co pozwala na dopasowanie płaszczyzn projektowych do obiektów rysunku.

 

Zasoby projektu

W obszernych zasobach projektu użytkownicy mogą szybko wyszukać elementy projektów, takie jak bloki, style, rysunki czy obrazy, aby uzyskać do nich dostęp i zarządzać nimi, a także wykorzystywać w różnorodnych projektach CAD.

 

Weryfikowanie zgodności plików CAD ze standardami

Program CorelCAD 2017 może zweryfikować rysunek CAD pod kątem zgodności ze standardami rysunku, np. zapisanymi w plikach .DWS. Podczas weryfikacji program wykrywa i eliminuje niezgodności z wymogami branżowymi, co pozwala uzyskać rysunki CAD zgodne ze standardami.

 

Narzędzia inteligentnego wymiarowania

Narzędzia do wymiarowania zapewniają dokładne wyniki pomiarów, a inteligentne narzędzie do wymiarowania automatycznie sugeruje najbardziej odpowiedni i precyzyjny typ wymiaru. Podręczna paleta wymiarów umożliwia szybkie wyświetlanie elementów sterowania wymiarami, usprawniając nawigację i ułatwiając korzystanie z często używanych ustawień.

 

Odległości odsunięcia wymiarów

To oszczędzające czas narzędzie służy do wyrównywania linii wymiarowych w ustalonych odległościach od pobliskich kształtów. Korzystając z opcji przyciągania wymiarów, można umieszczać linie wymiarowe w określonej odległości od zmierzonych kształtów złożonych z linii oraz pomiędzy kolejnymi liniami wymiarowymi i dzięki temu tworzyć rysunki techniczne z idealnie wyrównanymi wymiarami.

 

Tworzenie adnotacji i współpraca

Unikatowe notatki głosowe umożliwiają dodawanie nagranych wiadomości, przypomnień lub instrukcji bezpośrednio do rysunku. Elementy rysunku można zaznaczać szkicami odręcznymi. Po zamaskowaniu części rysunku nie będą one powiązane z adnotacją.

 

Funkcja podkładu PDF i DGN†

Do rysunku można dołączyć jako podkład dowolną liczbę stron dokumentu PDF oraz plików DGN, które pochodzą z programu MicroStation lub innego oprogramowania CAD. Ponadto możliwe jest sterowanie widocznością warstw i przycinaniem (obszarami masek) podkładów PDF oraz DGN.

 

Funkcje wyświetlania modeli trójwymiarowych

Modele trójwymiarowe można obracać interaktywnie w przestrzeni lub oglądać z wielu punktów obserwacji. Stosując sąsiadujące okienka ekranu, można podzielić podgląd na wiele części, co pozwala na wyświetlanie modelu trójwymiarowego w różnych rzutach.

 

Przekształcanie modeli dwuwymiarowych w trójwymiarowe

Utwórz dwuwymiarowe projekty w programie CorelCAD lub dwuwymiarowe szkice w programie CorelDRAW. Zaimportuj szkic do programu CorelCAD* i przekształć go do postaci trójwymiarowej. Wyciągaj, obracaj lub wyciągaj po ścieżce elementy dwuwymiarowe w celu przekształcenia ich w modele trójwymiarowe.

 

Drukowanie projektów 3D

Możliwość eksportu wielu brył 3D do pliku .STL (stereolitografia), najczęściej stosowanego formatu plików druku 3D. Obsługa plików .STL pozwala na druk prototypów 3D bezpośrednio na drukarkach 3D lub wysłanie ich do firm świadczących takiego typu usługi.

 

Obsługa myszy trójwymiarowej

Nawigowanie trójwymiarowe dzięki obsłudze urządzeń wejściowych firmy 3Dconnexion*. Obracanie rysunków dwu- i trójwymiarowych przez poruszanie drążka myszy trójwymiarowej. Przyciskom myszy trójwymiarowej można przypisać preferowane ustawienia nawigacji lub niestandardowe polecenia.

 

Import plików z programu CorelDRAW

Łatwe importowanie plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) do programu CorelCAD* jako modelowych obiektów przestrzennych przedstawianych na arkuszu układu. Aby umożliwić bezpośrednie importowanie szkiców z programu CorelDRAW w celu przeprowadzania zaawansowanego modelowania 2D i 3D w programie CorelCAD, użytkownik może pracować z wielostronicowymi plikami .CDR/.DES.

 

Eksport do programów CorelDRAW i Corel DESIGNER

Po wyeksportowaniu do formatów .CDR i .DES* prace można łatwo przekształcać w programie CorelDRAW, aby stosować w prezentacjach oraz materiałach marketingowych, albo w programie Corel DESIGNER, aby tworzyć dokumentację techniczną.

 

Obsługa starszych formatów plików

Rysunki można zapisywać w starszych formatach R12 .DWG lub .DXF, co pozwala na ich używanie na starszych urządzeniach i w starszym oprogramowaniu. Ponadto w programie można odzyskiwać uszkodzone pliki .DWG i .DXF we wszystkich wersjach.

 

Łatwe udostępnianie plików

Łatwiejsza współpraca i wymiana plików z innymi projektantami i klientami dzięki obsłudze popularnych formatów plików, takich jak .PDF, .SVG, .EPS i .DWF.

 

Praca z plikami GIS

Możliwość wizualizowania map i modeli geograficznych utworzonych w systemach informacji geograficznej (GIS) dzięki obsłudze plików kształtu ESRI (.SHP).

 

Wymiana plików 3D ze współpracownikami i dostawcami

Obsługa plików modelu ACIS (.SAT) umożliwia otwieranie i pracę nad modelami trójwymiarowymi, które można następnie udostępniać współpracownikom lub producentom 3D.

 

Konfiguracje wydruku

Wszystkie zaawansowane ustawienia drukowania w programie, takie jak rozmiar papieru, skala, orientacja, przypisanie kolorów do szerokości linii i inne parametry, można zapisać w osobnych konfiguracjach, które mogą być używane w innych plikach i projektach CAD.

 

Polecenie Pack and Go†

Tworzenie archiwum ZIP lub folderu zawierającego bieżący rysunek oraz pliki zależne, takie jak: odniesienia, obrazy, pliki w formacie PDF, pliki czcionek i mapowania, pliki stylów drukowania oraz pliki konfiguracji wydruku.

 

Szybkie działanie na urządzeniach z systemem Windows, Mac OS oraz Android

Program CorelCAD oferuje zaawansowaną aplikację 32- i 64-bitową dla systemu Windows, 64-bitową aplikację dla systemu Mac OS oraz aplikację CorelCAD Mobile na tablety z systemem Android. Teraz praca na komputerach stacjonarnych, laptopach i urządzeniach mobilnych z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym przebiega szybciej i skuteczniej.

 

Obsługa automatyzacji

Obsługa środowiska Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)* i LISP umożliwia ładowanie lub tworzenie własnych funkcji, procedur i wtyczek w interfejsie automatyzacji programu CorelCAD

 

Wtyczki

Zakres dostępnych funkcji CAD można poszerzyć dzięki opcjonalnym wtyczkom, takim jak rozbudowane narzędzia CAD dostępne na platformie CorelCAD Marketplace, które zapewniają dodatkowe opcje szkicowania i renderowania, biblioteki części oraz funkcje projektowania zwiększające produktywność.

 

Jako klient korzystający z licencji programu CorelCAD 2017 (wersja przeznaczona dla komputerów stacjonarnych) możesz aktywować aplikację CorelCAD Mobile na maksymalnie 3 urządzeniach. Oto kilka możliwości:

Zalety aplikacji CorelCAD Mobile na smartfony:
 • Wprowadzanie zmian gdziekolwiek jesteś
 • Mniejszy rozmiar urządzenia
 • Szybki dostęp do rysunków
 • Przydatne funkcje tworzenia adnotacji
Zalety aplikacji CorelCAD Mobile na tablety:
 • Wyświetlanie materiałów na większym ekranie
 • Przekształcanie plików do formatu prezentacji
 • Tworzenie lub modyfikowanie plików CAD
 • Brak potrzeby korzystania z kartki i długopisu

Możliwości uaktualnienia z poprzednich wersji

Aby zakupić uaktualnienie tego produktu, należy posiadać wcześniejszą licencjonowaną wersję programu CorelCAD. Do uaktualnienia nie są uprawnieni posiadacze wersji próbnej, edukacyjnej, OEM i wersji nie do odsprzedaży (NFR).

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wersja dla systemu Windows

 

 • Microsoft Windows 10, Windows 8 lub Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa)
 • Procesor Intel Core 2 Duo lub dwurdzeniowy procesor AMD Athlon x2
 • 2 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB lub więcej)
 • 500 MB miejsca na dysku twardym
 • Karta z akceleratorem graficznym 3D oraz obsługą technologii OpenGL w wersji 1.4 (zalecana wersja OpenGL 3.2 lub wyższa)
 • Rozdzielczość ekranu 1280 x 768 (zalecana 1920 x 1080 (Full HD))
 • Mysz lub tablet graficzny
 • Napęd CD-ROM do instalacji z dysku CD
 • Połączenie z Internetem do aktywacji produktu oraz dostępu do sklepu z modułami dodatkowymi

Wersja dla komputerów Macintosh

 

 • Mac OS X w wersji 10.9 (Mavericks) lub wyższej (w tym macOS Sierra)
 • Procesor firmy Intel
 • 2 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB)
 • 500 MB miejsca na dysku twardym
 • Karta z akceleratorem graficznym 3D oraz obsługą technologii OpenGL w wersji 1.4 (zalecana wersja OpenGL 3.2 lub nowsza)
 • Rozdzielczość ekranu 1280 x 768 (zalecana 1920 x 1080 (Full HD))
 • Mysz lub tablet graficzny
 • Napęd CD-ROM do instalacji z dysku CD
 • Połączenie z Internetem do aktywacji produktu oraz dostępu do sklepu z modułami dodatkowymi

 

WięcejKoszyk

Koszyk jest pusty

Promocje

Informacje o produktach

Licencje Corel

Pobierz treść licencji EULA:


Copyright © 2013 Cnet Sp. z o.o.