O sklepie| Płatności| Dostawa| Kontakt

Dostawa

Info

Uprawnienia do zakupu wersji edukacyjnych

Do zakupu licencji edukacyjnych uprawnione są :

Szkoły i uczelnie

Instytucje mogące stanowić własność publiczną lub prywatną:

 • Przedszkola
 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły gimnazjalne
 • Szkoły średnie
 • Szkoły zawodowe
 • Szkoły korespondencyjne
 • Szkoły policealne
 • Szkoły pomaturalne
 • Uniwersytety lub instytuty naukowe i techniczne uznane przez odpowiednie ministerstwo lub resort edukacji

Instytucje nadzoru

 • Zarządy instytucji edukacyjnych
 • Ministerstwa edukacji
 • Wydziały oświaty
 • Urzędy administracji okręgów szkolnych

Szpitale i jednostki publicznej służby zdrowia

Jednostki publicznej służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, kliniki, ZOZ-y). Wyłączone są organizacje ochrony zdrowia i organy centralne, jako objęte programem licencji rządowych.

Biblioteki

Wszystkie biblioteki publiczne i szkolne (prowadzone za fundusze publiczne lub prywatne) świadczące usługi typu non-profit dla gmin, regionów lub okręgów.

Stowarzyszenia i inne instytucje edukacyjne

Prawidłowo zorganizowane i zarejestrowane stowarzyszenia i korporacje edukacyjne lub oświatowe o charakterze niekomercyjnym.

Muzea

Stale działające publiczne lub prywatne niekomercyjne przedstawicielstwa lub instytucje ustanowione dla celów edukacyjnych, estetycznych lub kulturalnych Wymagana jest własność lub użytkowanie obiektów udostępnianych ogółowi społeczeństwa w sposób stały i regularny Wymagane jest gromadzenie, ochrona, przeprowadzanie badań, interpretacji, składanie oraz wystawianie przedmiotów i okazów o walorach edukacyjnych i kulturalnych, w tym artystycznych, naukowych (istoty żywe lub przedmioty nieożywione), historycznych i technicznych, udostępnianych społeczeństwu dla celów naukowych i rozrywkowych.

Niekomercyjne organizacje charytatywne

Organizacje charytatywne niestowarzyszone z firmami lub organizacjami komercyjnymi.

Organizacje religijne

Wszelkie organizacje religijne w myśl prawa uznawane za charytatywne.

Wierzenia ani obrzędy organizacji nie mogą być według prawa uznawane za burzące porządek społeczny lub niemoralne.

Wyłączenia: Członkowie wspólnot religijnych i parafianie nie są uprawnieni do cen wersji akademickich. Organizacja musi przedstawić zaświadczenie o działalności charytatywnej lub niekomercyjnej oraz dostarczyć wypełniony formularz wniosku organizacji niekomercyjnej i charytatywnej (Nonprofit and Charitable Organization Request Form) dowolnemu autoryzowanemu sprzedawcy wersji akademickich produktów firmy Corel. Należy zapoznać się z dokumentem nr 1139, dostępnym na żądanie za pośrednictwem serwisu faksu firmy Corel pod numerem telefonu 1-613-724-3456.

Warunki i postanowienia

Organizacje są zobowiązane do okazania dowodu uprawnień oraz stosownej akredytacji na życzenie firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy wersji edukacyjnych produktów firmy Corel. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku leży w całości w gestii firmy Corel. Wszelkie zastrzeżenia lub uwagi odnośnie wyżej wymienionych definicji będą rozpatrywane przez firmę Corel. Wszelkie oprogramowanie może być używane wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych lub edukacyjnych. Produktów nie wolno odsprzedawać, odstępować w formie darowizny ani używać jako nagrody w jakiejkolwiek promocji.

WięcejKoszyk

Koszyk jest pusty

Promocje

Informacje o produktach

Licencje Corel

Pobierz treść licencji EULA:


Copyright © 2018 Cnet Sp. z o.o.